U bevindt zich hier: Home > Training & Scholing > Scholingsaanbod

Scholingsaanbod

Voor behandelaars in de verslavingszorg is het van belang de specifieke kenmerken en beperkingen van LVB-cliënten te leren kennen. Zij leren werken met verschillende sociale en emotionele ontwikkelingsniveaus en streven naar een LVB-vriendelijk beleid op hun afdeling.

Voor behandelaars in de LVB-zorg is het van belang middelengebruik tijdig te signaleren, gespreksvaardigheden aan te leren in het bespreken van middelengebruik en een adequaat (zorg)beleid te voeren op middelengebruik.

Tactus kent een uitgebreid scholingsaanbod voor beide groepen. De trainingen worden verzorgd door onze deskundigen op het gebied van LVB en verslaving. Het aanbod bevat zowel meerdaagse cursussen als kortdurende trainingen. Deze kunnen zowel als cursus met open inschrijving als in-company aangeboden worden.

Doelgroepen
Doelgroepen van onze trainingen zijn onder meer professionals in LVB zorg, verslavingszorg, psychiatrie, justitie, politie, reclassering, MEE, SGLVG instellingen, voogdijinstellingen, jeugdzorg en maatschappelijke organisaties.
We bieden scholing op het gebied van beleid, behandeling, kennis, signalering en gespreksvaardigheden.

Een greep uit ons LVB-aanbod (zie ook onze folder):

Beleidsvorming middelengebruik
Voorkomen is beter dan genezen. Een duidelijke visie op verslaving en beleid op middelen helpt de medewerker, het team en de organisatie om de clienten goed te begeleiden in hun verslavingsproblematiek. Tactus helpt bij het opstellen van dit beleid op individueel, groeps- en organisatieniveau. Tevens zal er aandacht zijn voor de ketenzorg voor clienten met een LVB en verslaving

Verslaving, verslavingsgedrag en middelengebruik bij LVB
Deze cursus gaat in op wat een verslaving nu eigenlijk is, hoe een verslaving zich ontwikkelt en welke factoren hierbij een rol spelen. Daarnaast een blik op de trends op het gebied van middelen. Deze veranderen voortdurend. Er komen nieuwe drugs bij en andere verdwijnen. In de training middelengebruik worden diverse (nieuwe) middelen en hun werking besproken. Hoe ziet het eruit? En wat doet het met je? Relevante vragen die in deze cursus beantwoord worden.

Signaleren en bespreekbaar maken bij LVB
Tijdig signaleren van gebruik van middelen kan veel problemen voorkomen. Zeker bij een cliënt met een lichte verstandelijke beperking waar elk gebruik een risico kan zijn Toch zijn er (te) weinig mensen die deze kennis en vaardigheden bezitten. Tactus leert medewerkers op de juiste manier te reageren bij incidenten. Maar belangrijker nog: hoe kunnen deze situaties worden voorkomen? Bovendien wordt geleerd hoe de problematiek bespreekbaar gemaakt kan worden bij medewerker of leidinggevende.

Motiverende gesprekstechnieken bij LVB
Middelengebruik is een onderwerp dat vaak maar moeilijk bespreekbaar is. Het leent zich niet voor een simpel en snel gesprekje. In deze cursus worden strategieën en technieken besproken die middelengebruik goed bespreekbaar maken en die aansluiten bij het niveau van de LVB-er. Het perfecte gereedschap voor gesprekken over verslavingsgedrag.

LVB
Wat is een lvb, wat is het intelligentieniveau en het adaptief functioneren? Wat is sociaal-emotioneel niveau? Hoe herken je een LVB-er? 
In deze training komen o.a. deze onderwerpen aan de orde. Na de training zal de cursist in staat zijn een lvb-er sneller te leren herkennen en daardoor zijn begeleidingsstijl hier goed op weten aan te passen.

Behandelen van LVB en verslaving - behandelaanbod gericht op gedragsverandering

De CGT+ is een cognitief gedragstherapeutische behandeling van problematisch middelengebruik bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. In de training worden de verschillende onderdelen van de CGT+ behandeld. Doel is om uiteindelijk een behandelmodule uit te kunnen voeren.

Het uitvoeren van de CGT+ vereist deskundigheid op een aantal terreinen: deskundigheid op het gebied van problematisch middelengebruik en gokken, kennis van cognitief gedragstherapeutische behandeling hiervan en affiniteit met het behandelen van mensen met LVB. Daarnaast dient het uitvoeren van het protocol in een multidisciplinaire behandelcontext plaats te vinden, zodat waar nodig naast de CGT+ ook andere interventies ingezet kunnen worden.

De SumID-Q is ontwikkeld om het gebruik van alcohol en drugs door cliënten met LVB (lichte verstandelijke beperking) in een vroeg stadium en op een prettige wijze bespreekbaar te maken. Het instrument is aangepast aan de mogelijkheden en beperkingen van de LVB doelgroep en kan worden gebruikt door getrainde medewerkers. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van afbeeldingen en pictogrammen. Daarnaast heeft het een rustige opbouw van neutrale naar meer beladen vragen. Cliënten kunnen daardoor ervaren dat ze open en eerlijk over gebruik kunnen praten. In deze training leren de cursisten de SumID-Q af te nemen bij hun cliënten.

Consultatie
Veel LVB-organisaties krijgen in hun werk vroeg of laat wel eens te maken met overmatig middelengebruik. Als medewerker van een LVB instelling merkt u wellicht dat een client gebruikt heeft, alcohol of cannabis. Zaken waarbij u niet direct weet hoe te handelen en waar u meer over wilt weten. Bij Tactus bent u dan aan het goede adres. Wij verzorgen op diverse locaties consultaties waar vragen over middelen en verslaving gesteld kunnen worden.