U bevindt zich hier: Home > Onderzoek & Innovatie > Lopend onderzoek

Lopend onderzoek

* TactIQ - Het voorkomen en opsporen van LVB onder patiënten in de verslavingszorg 

Uit onderzoek weten we dat er onder mensen met een LVB veel (problematisch) middelengebruik vookomt. Maar hoeveel van de patienten hebben er een verstandelijke beperking? En hoe spoor je LVB onder mensen in de verslavingszorg snel op? Op basis van twee deelonderzoeken weten we intussen al wat meer:

* Eerste TactIQ onderzoek

* Onderzoek naar LVB, agressie en motivatie voor behandeling in onze forensische kliniek. 

Wil u screenen op LVB? Of LVB binnen uw instelling in kaart brengen? Neem dan contact op met Marike van Dijk: marike.vandijk@tactus.nl of 06 10 76 62 03.

* De effectiviteit van behandeling in de verslavingszorg voor LVB

Het behandelen van mensen met een LVB stelt bijzondere eisen aan behandelaars, methodieken en het sociale steunsysteem. In samenwerking met ketenzorgpartners ontwikkelde Tactus twee behandelprotocollen voor problematisch middelengebruik bij LVB: Minder Drank of Drugs en CGT+. Deze methodieken zijn i.s.m. Marion Kiewik (Aveleijn) op toepasbaarheid en effecten onderzocht. Marion Kiewik hoopt in 2018 op dit onderwerp te promoveren.

Hoe de voordeur van de verslavingszorg LVB-vriendelijker kan worden ingericht werd door Tactus/IVO/Aveleijn onderzocht in een project met diverse instellingen voor verslavings- en gehandicaptenzorg. Publicaties rondom dit thema zijn in voorbereiding. De handreiking die werd ontwikkeld vindt u hier.

Op dit moment lopen er ontwikkel/onderzoekstrajecten naar:

- Geintegreerde behandeling voor verslaving en trauma bij mensen met een LVB. Samen met Trajectum en Pluryn werken we aan een aangepast protocol van de interventie Seeking Safety.

- Behandeling voor verslaving bij mensen met LVB en specifieke risicoprofielen. Samen met Pluryn (hoofdonderzoeker), NISPA, en het lectoraat verslavingskunde ontwikkelen we een behandelmethodiek waarin rekening wordt gehouden met persoonlijkheids kenmerken als negatief denken, angstgevoeligheid,
impulsiviteit en sensatie zoeken. In dit project ontwikkelen en onderzoeken we ook een mobiele app die bij behandeling en herstel kan ondersteunen.

* eHealth bij LVB en verslaving

In samenwerking met de afdeling Human Media Interaction van de Universiteit Twente delen we een eerste proof of concept studie met Virtual Reality bij mensen met een LVB en problematisch middelengebruik. We ambiëren op basis van deze studie tot een volledig onderzoeksprogramma in de vorm van een promotietraject te komen. 

Daarnaast ontwikkelen we in een project samen met Pluryn, NISPA, en het lectoraat verslavingskunde een mobiele app ter ondersteuning van een behandeling voor verslaving bij mensen met een LVB en specifieke risicoprofielen.