U bevindt zich hier: Home > Zorg > Intake

Intake

Hoe verloopt de intake van mijn cliënt?
Om de kansen op een succesvolle behandeling te vergroten is het nodig om ook in het intakeproces rekening te houden met de kenmerken van de cliënt met een verstandelijke beperking. Uw cliënt wordt uitgenodigd voor twee gesprekken, waarbij wij het belangrijk vinden dat er bij in ieder geval één gesprek ook een begeleider meekomt. We overleggen met de cliënt wie hier het beste voor uitgenodigd kan worden.

Het eerste gesprek wordt geleid door de regiebehandelaar, waarbij ook de medebehandelaar aanwezig is. In dit gesprek worden zaken besproken die van belang zijn voor het verdere verloop van de behandeling, zoals gebruik van de cliënt, gezondheid, mogelijkheden, ervaringen en meer. In het tweede gesprek neemt de medebehandelaar belangrijke vragenlijsten af. Aan het einde van deze twee gesprekken volgt een adviesgesprek, waarbij de cliënt en behandelaar overeenkomen wat er gaat gebeuren.

Als uw cliënt binnen het werkgebied van Tactus woont dan is zowel een ambulant als een klinisch vervolgtraject mogelijk. Een klinische behandeling doen we alleen in het kader van een ambulant traject. De cliënt wordt vanuit ambulante begeleiding in een klinisch klimaat verder behandeld en vervolgens weer via een ambulant traject weer uitgeplaatst. Uitzondering hierop is natuurlijk de crisis/detox.

Handreiking (H)erkend en juist behandeld
Resultaten Scoren heeft samen met Tactus, Aveleijn, IVO een handreiking geschreven voor implementatie en uitvoering van een LVB-vriendelijke intake in de verslavingszorg getiteld (H)erkend en juist behandeld.  Per onderdeel van het intakeproces wordt de  achtergrond geschetst, beschrijving van de knelpunten en de gewenste situatie gegeven en aan de hand van handige checklists kunnen acties worden afgevinkt. 

Ook worden in de bijlage handige tips en voorbeelden gegeven met betrekking tot ketenzorg, communicatie en bejegening, tweegesprekkenmodel intake, instrumentaria, en standaardbrieven.
Deze handreiking kan dienen als naslagwerk of referentiedocument, waarmee instellingen met hun ketenzorgpartners hun  eigen intakeprotocol kunnen maken. 

Bekijk de handleiding