U bevindt zich hier: Home > Onderzoek & Innovatie > Brein de baas App door Ruben Veltman

Brein de baas App

"In het kader van mijn masteropleiding Health Care & Social Work met als studieroute Technology & Innovation heb ik een onderzoek gedaan met de Brein de baas App.

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormen een risicogroep voor het ontwikkelen van alcoholverslaving, maar ook andere verslavingen. Screening van alcoholproblematiek bij mensen met een LVB is een uitdaging. De verwachting is dat screeningsinstrumenten die minder een beroep doen op taalvaardigheden en sociaal wenselijke reacties van cliënten, geschikter zijn voor mensen met LVB dan reguliere instrumenten. Daarom werd in deze studie de psychometrische kwaliteit onderzocht van een screeningsinstrument voor de smartphone (Breindebaas).
Mensen met verslavingsproblemen hebben veelal cognitieve vertekeningen. Een voorbeeld hiervan is de neiging die mensen hebben om zich automatisch naar alcohol toe te bewegen, alsof er een magneet aan hen trekt. Dit wordt ook wel de automatische actietendens genoemd. Met de app voor de smartphone Breindebaas kan deze toenaderingsneiging gemeten worden. Andersom kan ook, dat men juist een vermijdingsneiging heeft (vaak als mensen al langer in behandeling zijn). Deze meting van de automatische actietendensen wordt de Approach Avoidance Task (AAT) genoemd.
Zestien cliënten met een LVB en een stoornis in alcoholgebruik, die ten tijde van het onderzoek een ambulante of klinische behandeling volgden, werden geïncludeerd. De test-hertestbetrouwbaarheid werd beoordeeld op basis van twee gepersonaliseerde metingen, met een interval van een week. Personalisatie bestond uit het kiezen van de alcoholafbeeldingen van voorkeur. De sterkte en richting van de automatische actietendensen werd uitgedrukt in een D-score. De intra-individuele variantie van de reactietijden (RT) werd beoordeeld op basis van de variatiecoëfficiënt (CoV). Tot slot werd getoetst in hoeverre de mate van craving (zucht in alcohol) samenhing met de richting en sterkte van de automatische actietendensen.
Er werd een matige test-hertestcorrelatie gevonden voor Dalcohol (p = .043). Bij zowel meting 1 als meting 2 was de gemiddelde CoV 0.14, wat duidt op weinig intra-individuele verschillen in RT’s. Er werd geen verband gevonden tussen craving en de sterkte en richting van de actietendensen.
Met Breindebaas worden redelijk betrouwbare en valide metingen verricht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn veelbelovend. Metingen met deze app zouden in de toekomst ingezet kunnen worden als screening voorafgaand aan behandeling. Op basis van de richting en sterkte van de automatische
actietendens, kunnen behandelinterventies hierop aansluiten. Dezelfde meting aan het einde van een behandeling, geeft dan een beeld van het behandeleffect.
Voordat Breindebaas ingezet kan worden bij de zorg aan alcoholverslaafde mensen met LVB, dient gedegen vervolgonderzoek uitgevoerd te worden bij een grotere steekproef waarbij allereerst de gebruiksvriendelijkheid van de app bij de personalisatie van de afbeeldingen verbeterd wordt."

Ruben Veltman